G:talent

Alle har talenter ✔

Kend dine naturlige talenter og skab mere motivation og glæde i hjemmet, på arbejdet og i livet generelt.


Få kortlagt dine naturlige talenter

Både dem der helt naturligt giver dig mere energi i hverdagen, men også de talenter der ikke falder dig så naturligt som andre - og derved dræner dig for energi, glæde og motivation.

Bliv klogere på hvilke talenter du har ✔

Talentanalysen

Bagom analysen

Talentanalysen bygger på over 25 års neurologisk og psykologisk forskning fra verdens førende universiteter, herunder 43 kognitive studier og 9 adfærdsmæssige studier på 1,2 millioner personer. 

Udbytte af at kende dine naturlige talenter

6x mere tilbøjelig til at være fuldt engageret i dit arbejde.

6x mere tilbøjelig til at føle at du gør, hvad du er bedst til.

3x mere tilbøjelig til at føle, at du har en fantastisk livskvalitet.

Kilde: Gallup (2015) Strengths Meta-Analysis

Udbytte for virksomheder

18% højere medarbejder performance.

72% lavere medarbejder turnover.

23% højere medarbejderengagement.

29% højere profit.

Kilde: Gallup (2015) Strengths Meta-Analysis

Talentanalyse
professionelt og personligt

Erfaringer viser, at en talentbaseret tilgang og talentanalyse-værktøjet både kan bringe værdi i professionelle og personlige kontekster.

Organisationer og virksomheder kan bruge det i:

 • Ansættelse
 • Onboarding
 • Medarbejderudvikling
 • Ledelsesudvikling
 • Teamsammensætning
 • Teamudvikling
 • Ledelsesstil

Individuelle personer kan bruge det til:

 • Selvindsigt
 • Forhold
 • Læringsstil
 • Område af uddannelse/arbejde

Talentanalyse-rapport

Analysen består af en række spørgsmål, som tager mellem 20-30 min. at besvare. Herefter får du første del af resultatet med det samme.

Personlig overlevering

Resten af talentanalyse-rapporten får du i forbindelse med en personlig overlevering, hvor du får forklaret dine forskellige talenter, dit tidsfokus, hvordan andre mennesker har tendens til at forstå talenterne i din adfærd, din diskussionsadfærd, din stressadfærd, hvad der motiverer dig, driver dig og meget mere. 

Refleksionsforslag 

Efter vi har gennemgået rapporten sammen, kan du prøve at finde virkelige eksempler fra din adfærd og reflekter omkring:

 • I hvilke situationer er specifikke talenter mere fremtrædende i min adfærd end i andres?
 • Anvender jeg mine primære talenter hver dag?
 • Hvilke talenter har jeg været i stand til at gøre til styrker?
 • I hvilke situationer er jeg udfordret af mine primære talenter?
 • Hvilke personer i mit liv forventer jeg har andre talenter end jeg selv? Og hvilke talenter?

"Jeg bruger mine talenter til at udleve mine drømme"

Mit navn er Nils Gisli og jeg er partner i FirstMind, der står bag talentanalyse-værktøjet, jeg benytter i G:talent.

FirstMind er blandt andre skabt af den succesfulde serieiværksætter Mads Faurholt, som du måske har oplevet i TEDx's "How to master recruiting". Se den her...
 

Jeg bruger mine talenter til at hjælpe andre med at udleve drømmen

Mine talenter er blandt andet 'innovativ',  'udviklende', 'relaterende', 'lærende', 'kommunikerende' og 'positiv'. De talenter sætter jeg ofte i spil, når jeg ønsker at udleve mine drømme privat og erhvervsmæssigt. 

Det er vigtigt for mig at udleve mine drømme fremfor bare at drømme dem. Derfor har jeg lavet research om dét at udleve drømme over en længere årrække, hvor jeg blandt andet har lavet 'talks' med spændende personer, der alle udlever deres drømme. Du kan se alle mine 'talks' her...

Min research bruges i mit daglige arbejde, samt til min kommende bog om at udleve drømmen. 
 

Vi har alle talenter

og hvis vi kender dem, kan vi bruge dem til at forstå os selv. Vi kan forstå hvilke talenter, der er naturlige for os og derved giver os energi - samt hvilke talenter der er knap så naturlige for os, og som derved dræner os for energi. 

Udover de ovennævnte talenter så nyder jeg godt af mine talenter 'målrettet' og 'empatisk', når jeg arbejder med at hjælpe erhvervsledere, sportsfolk og private til at udleve deres drømme. 
 

At kende sine talenter er som at bruge snydekoder i computerspil

Hvorfor bruge hele livet på at finde ud af hvad du er naturlig god til, når der findes værktøjer der kan hjælpe dig på under 30 minutter?
En talentanalyse er ikke at snyde i livet, men det er absolut en hurtigere vej til at nå dine mål og udleve dine drømme. 


Derfor arbejder jeg med folks talenter

Og jeg vil også gerne hjælpe dig ✔


Nils Gisli 
G:talent